Kik vagyunk?

Metodista közösség vagyunk, az ún. protestáns felekezetek közé tartozunk. Egyházunk az anglikán egyház 18. századi ébredési mozgalmából nőtt ki, és ma már világszerte kb. 80 millió metodista van.

Magyarországon 1898 óta létezünk és szolgálunk, és több mint kétezren érzik magukat ide tartozónak.

Budapesten két közösségünk van, a terézvárosi és az óbudai, de ide az óbudaiba is egész Budapestről és környékéről járunk. 

Ha szívesen olvasnál többet egyházunkról, az országos weboldalon mindent megtalálsz: 

https://metodista.hu/kik-a-metodistak/tortenetunk/ 

Hitvallásunk

Hisszük és valljuk az egyetemes keresztény egyház közös hitvallásait (Apostoli, Nicea-konstantinápolyi hitvallások). Ezek lényegét és hitbeli tapasztalatainkat az alábbiakban foglalnánk össze dióhéjban:

Hisszük, hogy a világ több, mint ami látható, és hogy világunk mögött ott áll Valaki, aki a mindenség alkotója és működtetője, világunk fenntartója és gondviselője, földi életünk bírája és ugyanakkor életünk megmentője. Ő az örökkévaló Isten, aki minden ellenére szeret minket, nem hagy minket egyedül, és azt akarja, hogy megismerjük őt, hiszen az ő világában élünk. – Isten pedig mint Atya, Fiú és Szentlélek mutatja be nekünk önmagát, akit megismerhetünk a Szentírás történetein keresztül, csodálhatjuk Fia, Jézus Krisztus lényében, jeleiben és tanításában, és megtapasztalhatjuk Lelke bennünk való munkálkodásában.

Hisszük, hogy Isten nélkül élve csak megyünk a saját fejünk után, és közben akarva és akaratlanul is vétünk az Isten, mások és önmagunk ellen. Isten pedig jogosan kéri rajtunk számon a tetteinket, és nincs ember, aki meg tudna állni előtte. – Az Atya mégis úgy döntött, hogy szeret minket, és elküldte közénk Fiát, nem azért, hogy elítéljen, hanem hogy megbocsáthasson nekünk. Bár Jézus bűntelen életet élt, a kereszten magára vette mindenki bűnét, és ő bűnhődött helyettünk. Aki elfogadja, hogy Isten kegyelmére szorul, és bízik is a kegyelmében, annak Isten megbocsátja a bűneit, és tiszta lelkiismeretet teremt benne.

Hisszük, hogy a Jézusba vetett hittel és az ő nevében az Atyát is megszólíthatjuk, így Istennel közvetlen kapcsolatunk lehet, és hogy ez a személyes kapcsolat – egyszerre természetes és természetfeletti módon – kihat az egész életünkre. Belülről átformál, segíti a mindennapjainkat, a kapcsolatainkat, számunkra értékrendet ad, és irányt mutat. Mi pedig hálából igyekszünk Urunkhoz méltó életet élni, neki engedelmeskedni, őt követni.

Hisszük, hogy Isten jelenlétét, szeretetét és gondviselését át lehet élni a keresztények közösségében, egymáson keresztül is. Hisszük, hogy Istennek családja van, és a közösségi élet áldás, hogy közös feladataink is vannak, és egymásra szükségünk van. Nem vagyunk tökéletesek, de Isten dolgozik rajtunk, és ezt igazi csodaként éljük meg.