Egyházunk hitcikkelyei

1. cikkely: A Szentháromságról
Csak egy élő és igaz Isten van, örökkévaló, test nélküli, részekre nem osztható,… bővebben
2. cikkely: Az Isten Igéjéről vagy Fiáról, aki valóságos emberré lett
A Fiú, aki az Atya Igéje, igaz és örökkévaló Isten,… bővebben
3. cikkely: Krisztus feltámadásáról
Krisztus valóban feltámadt a halottak közül,… bővebben
4. cikkely: A Szentlélekről
A Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól származik,…
5. cikkely: A Szentírás tanítása elég az üdvösséghez
A Szentírás magába foglalja mindazt, mai az üdvösséghez szükséges,…