Mit hiszünk?

HISSZÜK hogy a világunk mögött egy tudatos személy áll, ő alkotta és működteti a világunkat.

HISSZÜK és tudjuk, hogy ez a személy (Isten) megtapasztalható, személyes életünk részévé akar válni, gondoskodik rólunk, nem hagy minket egyedül.

HISSZÜK, hogy majd’ 2000 évvel ezelőtt a Földön élt egy ember (Jézus), aki különleges volt, Isten küldötte és az ő Fia.

HISSZÜK, hogy élt, tanított, csodákat tett, majd meghalt és feltámadt. A halála által lehet nekünk is közvetlen kapcsolatunk Istennel, valamint nyerhetünk bocsánatot a tudatos és tudatlan rossz cselekedeteinkre, hibáinkra, bűneinkre.

HISSZÜK, hogy Jézus a feltámadása után a Földről különlegesen eltávozott (mennybe ment), de a kapcsolatot vele a mai napig tartani lehet.

HISSZÜK,hogy Isten kijelentéseit a Biblián keresztül lehet megismerni, és ebben Isten a lelke által (Szentlélek) segít.

HISSZÜK, és tudjuk, hogy Istennel való személyes kapcsolat kihatással van az életünkre, segíti a mindennapjainkat, de leginkább irányt és értéket ad az életünkben.

HISSZÜK hogy a halál után az ember nem tűnik el, hanem Istennel találkozik, és számot ad a tetteiről, életéről, de legfőképpen arról, hogy a földi élete során Istennel a kapcsolatot hogyan tartotta, a bűnök bocsánatának lehetőségével élt-e.

HISSZÜK hogy Isten jelenlétét és szeretetét a keresztények közösségében meg lehet élni, Isten gondoskodása az embertársi segítségen keresztül megtapasztalható. Ez a közösség nyitott, Isten személyes megtapasztalása bárki számára elérhető.